• Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 <POBIERZ>
  • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wąsosz na rok 2017 <POBIERZ>
  • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąsosz na lata 2016-2023 <POBIERZ>
  • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąsosz na lata 2012-2015 <POBIERZ>
  • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Wąsosz na rok 2015 <POBIERZ>
  • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wąsosz na lata 2011-2020 <POBIERZ>

Poprawiony (wtorek, 01 sierpnia 2017 11:25)

 
Wyszukaj w BIP
KONTAKT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu
tel. 65 5437470
fax 65 5437471
e-mail: opswasosz2@wp.pl

NIEBIESKA LINIA

ZIELONA LINIA

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia