ROK 2017

 • Plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2017 rok <POBIERZ>
 • Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2017 rok <POBIERZ>

ROK 2016

 • Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <POBIERZ>
 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku <POBIERZ>
 • Plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2016 rok <POBIERZ>
 • Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2016 rok <POBIERZ>

ROK 2015

 • Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku <POBIERZ>
 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku <POBIERZ>
 • Plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2015 rok <POBIERZ>
 • Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2015 rok <POBIERZ>

ROK 2014

 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku <POBIERZ>
 • Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2014 rok <POBIERZ>
 • Plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2014 rok <POBIERZ>

ROK 2013

 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku <POBIERZ>
 • Sprawozdanie "Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres do końca IV kwartału 2013 roku <POBIERZ>
 • Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2013 roku <POBIERZ>
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku <POBIERZ>
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku <POBIERZ>
 • Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych - stan na koniec IV kwartału 2013 <POBIERZ>
 • Plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2013 rok <POBIERZ>
 • Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2013 rok <POBIERZ>

ROK 2012

 • Sprawozdanie "Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres do końca IV kwartału 2012 roku <POBIERZ>
 • Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych - stan na koniec IV kwartału 2012 <POBIERZ>
 • Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2012 roku <POBIERZ>
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku <POBIERZ>
 • Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku <POBIERZ>
 • Rb-28S - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku <POBIERZ>
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku <POBIERZ>

 • Sprawozdanie "Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres do końca II kwartału 2012 roku <POBIERZ>
 • Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych - stan na koniec II kwartału 2012 <POBIERZ>
 • Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2012 roku <POBIERZ>
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku <POBIERZ>
 • Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku <POBIERZ>
 • Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku <POBIERZ>
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku <POBIERZ>
 • Plan dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2012 rok <POBIERZ>

ROK 2011

 • Wykonanie budżetu za 2011 rok <POBIERZ>
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2011r. <POBIERZ>
 • Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2011r. <POBIERZ>
 • Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2011r. <POBIERZ>
 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok <POBIERZ>
 • Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok <POBIERZ>
 • Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu na 2011 rok <POBIERZ>

ROK 2010

 • Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2010 rok <POBIERZ>
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 rok <POBIERZ>

Poprawiony (piątek, 04 sierpnia 2017 13:38)

 
Wyszukaj w BIP
KONTAKT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu
tel. 65 5437470
fax 65 5437471
e-mail: opswasosz2@wp.pl

NIEBIESKA LINIA

ZIELONA LINIA

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia