GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

  • UCHWAŁA NR III/18/10 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania <POBIERZ>
  • Zarządzenie nr 143/11 Burmistrza Wąsosza z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>
  • Zarządzenie Nr 529/2014 Burmistrza Wąsosza z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 143/2011 Burmistrza Wąsosza z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>
  • Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Wąsosza z dnia 7 lipca 2015 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 143/2011 Burmistrza Wąsosza z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>
  • ZARZĄDZENIE Nr 165 / 2015 BURMISTRZA WĄSOSZA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego <POBIERZ>

Poprawiony (środa, 16 grudnia 2015 09:31)

 
Wyszukaj w BIP
KONTAKT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu
tel. 65 5437470
fax 65 5437471
e-mail: opswasosz2@wp.pl

NIEBIESKA LINIA

ZIELONA LINIA

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia