Zmiana terminu wypłaty świadczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu uprzejmie informuje, iż od 2017 roku nastąpiła zmiana terminu wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego – wypłacanych zarówno w kasie jak i na indywidualne konta bankowe .

Począwszy od stycznie 2017r. wypłaty będą realizowane każdego 28 dnia miesiąca, w przypadku gdy dzień ten będzie dniem wolnym od pracy, wypłata nastąpi w kolejnym przypadającym po nim dniu roboczym.

Termin wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) pozostał bez zmian.

 
Wyszukaj w BIP
KONTAKT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu
tel. 65 5437470
fax 65 5437471
e-mail: opswasosz2@wp.pl

NIEBIESKA LINIA

ZIELONA LINIA

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia